پذیرش دعاوی و ارائه مشاوره حقوقی

•  کیفری:  فروش مال غیر، کلاهبرداری، ضرب وجرح ، خیانت درامانت، دیه، موضوع اصل ۴۹
    قانون اساسی
•  حقوقی:  مطالبه وجه ، چک، استرداد لاشه چک، مطالبه خسارت و تاخیر تادیه، الزام به تنظیم سند، دعاوی ملکی و مالکیت، خلع ید، تخلیه، گواهی حصروراثت، اجاره، فسخ وابطال قرارداد و …
•  خانواده: مطالبه مهریه، نفقه، اجرت المثل، طلاق توافقی، تمکین، اجازه ازدواج مجدد، حضانت، استردادجهیزیه، ملاقات فرزند و …
•  دعاوی گرانفروشی کم فروشی تقلب و … در اتحادیه صنفی و تعزیرات حکومتی
•  دعاوی مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در دیوان عدالت اداری
•  امور ثبتی شرکتهای سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تاسیس، ثبت تغییرات، تنظیم صورت جلسات مجامع عمومی عادی، فوق العاده و …
•  تنظیم لایحه و دادخواست و شکواییه، تنظیم انواع قراردادهای حقوقی و مشاوره ویژه به مدیران عامل محترم شرکتها​​​​​​​